در حال بارگذاری فایل ...
اپ شهر پستهدسترسی آسان‌تر
جستجو کنید...
هزینه تقریبی ارسال

۱ کیلوگرم: ۳۰۰۰۰

۲ کیلوگرم: ۳۵۰۰۰

۳ کلیوگرم: ۴۰۰۰۰

۴ کیلوگرم: ۴۵۰۰۰

۵ کیلوگرم: ۵۱۰۰۰


۱۰ کیلوگرم: ۷۷۰۰۰

۲۰ کیلوگرم: ۱۲۹۰۰۰


محاسبه هزینه ارسال (در سایت چاپار)

شماره تماس پشتیبانی
شهر پسته
item
گواهینامه
item
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شهر پسته می‌باشد.
طراحی شده باسایت‌ساز ویترین
سایت‌ساز ویترین